قدرت بگیرید ، با یک سیستم متفاوت!
مزیت های نظر سنجی پارلمانی ها :
ضد تقلب!
اعتبار سنجی توسط توکن یکبار مصرفی که برای کاربر ارسال می شود انجام می شود به همین دلیل هر کاربر تنها یک بار قادر به شرکت در هر نظر سنجی است.
نمایش علادلانه!
در بیشتر نظر سنجی ها نمایش گزینه ها قابل مدیریت نیست و عموما شرکت کنندگان نسبت به عدم تغییر جایگاه گزینه ها معترض هستند و آن را اعمال نظر برگذار کننده در نظر می گیرند اما در نظر سنجی پارلمانیها نوع نمایش گزینه ها را علاوه بر حالت ترتیبی می توان به صورت تصادفی انتخاب نمود تا هیچ مزیتی برای یک گزینه خاص در نظر گرفته نشود و سلامت نظر سنجی بیشتر تامین شود.
حق انتخاب منصفانه!
در بیشتر نظر سنجی ها تنها یک حق انتخاب به کاربر داده می شود اما در نظر سنجی پارلمانی ها بنا بر ماهیت نظر سنجی ، برگذار کننده می تواند تعداد گزینه های انتخابی هر کاربر را افزایش دهد. مانند انتخابات شورای شهرها که هر شهروند می تواند چند گزینه را انتخاب نماید.
شمارش شفاف!
تقریبا در تمام نظر سنجی ها راهی برای نظارت بر شمارش ها وجود ندارد اما در نظر سنجی پارلمانی ها دو تابلوی شفاف ساز برای اعلام رای های اخذ شده وجود دارد که به صورت آنی نتایج را اعلام میکنند. و هر رای دهند می تواند بلافاصله هم از طریق تابلوی شفاف ساز رای در وب سایت و هم از طریق ربات شفاف ساز گروه نتایج اخذ شده را مشاهده نماید.
آرشیو آرا!
تقریبا در هیچ نظر سنجی یک آرشیو از آرای اخذ شده وجود ندارد اما در نظر سنجی پارلمانی ها بنا به درخواست برگذار کننده می توان ربات آشیو ساز را فعال نموده تا هر رای اخذ شده توسط ربات آرشیو ساز به عنوان یک پست به کانال مورد نظر برگذار کننده ارسال شود.